Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 671

data

1566 octubre 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Coromines i Pere Colomines d'Orista

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Coromines, hereu del mas Coromines d'Orista i el seu fill Pere Coromines creen amb la comunitat de clergues de Moia un censal mort de 36 lliures a rao de 36 sous anuals de pensio.

notari

Honofre Coma, notari del Bisbat de Vic.

testimonis

Jaume Verdeguer, Jaume Bosch, pagesos d'Orista.

poblacio

mides

Moia 70 x 81,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio