Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 672

data

1566 febrer 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Montserrat Dalmau i Magdalena, de Manresa. Joan Prat de Talamanca.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Montserrat Dalmau, blanquer de Manresa i la seva esposa Magdalena, creen amb Joan Prat, prevere i rector de l'esglesia parroquial de Talamanca, un censal mort de 50 lliures a rao de 50 sous anuals de pensio.

notari

Antoni Lluis Avella, notari de Manresa

testimonis

Francesc Boygues. Joan Gostal, cordater de Manresa

poblacio

mides

Manresa 64,5 x 30 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio