Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 674

data

1566 novembre 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Pujades de Sant Pere de Valldeneu, diverses persones de Moia.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Pujades, pages de la parroquia de Sant Pere de Valldeneu, com a procurador de Pon? Pujades, venen a diverses persones de Moia, un censal mort de 12 lliures a rao de 12 sous anuals de pensio.

notari

Joan Passanell, prevere de Moia

testimonis

Joan Passanell, prevere de Moia

poblacio

mides

Moia 53 x 44 cm

observacions

S'adjunta apoca. Les persones son Valenti Colomer, pages. Miquel Gomalp, pages. Joan Vila. Pere Andreu Vilarjoan, alies Serramitja. Document molt malmes i fragmentat, impossible coneixar la conexio en
Tornar al llistat

administracio