Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 675

data

1577 maig 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Noguera de Cassa de la Selva. Pere Cassa de Girona

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Noguera, pages i propietari del mas Noguera de la parroquia de Cassa de la Selva, ven un censal mort de 30 lliures a rao de 30 sous anuals de pensio amb Pere Cassa, oller de la parroquia de Quart. Batllia de Girona.

notari

Bertran Caselles, notari de Girona

testimonis

Josep Torroella, notari. Joan Villalonga, pages vei de Barneda

poblacio

mides

Cassa de la Selva 62 x 35,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio