Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 677

data

1567 mar? 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Roquesalbes de Sant Marti de Serrahima. Gabriel Canudes, de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Francesc Roquesalbes, hereu del mas Roquesalbes de Sant Marti de Serrahima, ven un censal mort amb Gabriel Canudes, prevere de l'esglesia de Moia, rector de l'esglesia de Sant Feliu de Rodors, de 25 lliures a rao de 25 s

notari

Joan Sobrebals, notari de Moia

testimonis

Pere Brotons, prevere. Pere Vila, paraire de llana de Moia

poblacio

mides

Moia 62 x 56 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio