Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 683

data

1568 febrer 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Barrera. Jaume Saiol, de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Jaume Barrera, com a administrador dels bens del seu fill Nicolau Barrera, a Jaume Saiol de la Cordal pel pagament de 31 lliures per la venda d'una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat camp del Cas de Mo

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 54 x 14 cm

observacions

es l'apoca del document 682. Es tracta del mateix document partit en 2
Tornar al llistat

administracio