Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 684

data

1568 febrer 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Falquer de Sant Feliu de Codines. Antoni Vilater?ana de Calders.

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Falquer, alies Rexac, pages de Sant Feliu de Codines, ven a Antoni Vilater?ana de Calders, sis feixes de terra pel preu de 10 lliures.

notari

Gabriel Casademunt, beneficiat de Santa Maria Sa Sala

testimonis

Pere Vila. Joan Serramolera, pagesos de Calders

poblacio

mides

Calders 47 x 31 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio