Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 685

data

1578 setembre 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Vilarassau i Francesc Vilarassau, de Moia. Bernat Margarit, de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Antoni Vilarassau i el seu fill Francesc Vilarassau, paraires de llana, hereus i propietaris de la casa i heretat Vilarassau de Moia, estableixen a Bernat Margarit, sabater de Moia, un pati i una pe?a de terra que possei

notari

NULL

testimonis

Magi Verdeguera, Jaume Guardia, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 44 x 42 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio