Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 691

data

1571 juliol 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Girbau Sobira, esposa Joana de Granera. Valenti Agullo, de Gallifa

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bartomeu Girbau Sobira i la seva esposa Joana de Granera, venen un censal mort amb Valenti Agullo, pages de Gallifa de 70 lliures a rao de 70 sous anuals de pensio.

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Granera 34 x 46 cm

observacions

Fragment de document. Manca la part dreta. Adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio