Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 693

data

1571 maig 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Clara Sotera, vidua, Tecla Arguemira, Joan Cambo de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Clara Sotera, vidua de Bernat Passarell del mas, pages de Moia, i Tecla Argemira, esposa de Jeroni Argemir, germanes, hereves del bens que foren de Joan Pere Soler, paraire de panys de llana de Moia, germa

notari

Francesc Arenys, prevere de Moia

testimonis

Jaume Argemir del Palau. Joan Argemir, germans, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 27 x 30 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio