Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 697

data

1572 febrer 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Antic Coma, prevere de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament d'Antic Coma, prevere de l'esglesia de Santa Maria de Moia. Fa hereu dels seus bens al seu nebot, Antoni Coma de Sant Jaume.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Pere Brotons, prevere. Bernat Passarell. Jaume Barrera, paraires. Jaume i Miquel Franquesa, sastres de Moia

poblacio

mides

Moia 37 x 51,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio