Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 704

data

1573 maig 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Oliver i esposa Elisabet de Sant Lloren? Savall. Valenti Perpinya, de Palau de Valldaura

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bernat Oliver, boter de Sant Lloren? Savall, originari de Salart, Fran?a, i la seva esposa Elisabet, creen un censal mort amb Valenti Perpinya, pages originari de Talamanca, resident al Palau de Valldaura, parroquia de S

notari

Gabriel Pon?, notari de Sabadell

testimonis

Antic Sastre, Jaume Bruch, paraires de Sant Lloren? Savall

poblacio

mides

Sant Lloren? Savall 49 x 67,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio