Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 706

data

1574 mar? 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Isern Arall i esposa Agnes de Manresa. Comunitat de clergues de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Isern Arall, clavari de Manresa i la seva esposa Agnes, venen un censal mort a la comunitat de clergues de Moia de 70 lliures a rao de 70 sous anuals, establert sobre dues cases que posseixen al carrer de les Piques de M

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Gaiol, Gabriel Coma, de Manresa

poblacio

mides

Manresa 63 x 64,5 cm

observacions

L'apoca esta cosida a sota
Tornar al llistat

administracio