Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 707

data

1572 juliol 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Mossello de Bellsola i fill Pere, de La Garriga. Benet Vin?a de La Garriga

tipologia

Establiment de terres

regest

Antoni Mossello de Bellsola i el seu fill Pere, propietaris del mas Mossello de Bellsola de la parroquia de Sant Esteve de La Garriga, estableixen en emfiteusi a Benet Vin?a, pages de La Garriga, diverses peces de terra

notari

Benet Pla, notari de Granollers

testimonis

Mateu Perellada de Mollet. Bernat Ametller de Palauclar

poblacio

mides

La Garriga 50 x 63 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio