Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 710

data

1574 maig 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Pijoan de Llagostera. Bartomeu Font de Sant Feliu de Guixols

tipologia

Venda de censal mort

regest

Gerard Pijoan, propietari del mas Pijoan, del terme de Llagostera ven a Bartomeu Font, teixidor de Sant Feliu de Guixols, un censal mort de 30 lliures a rao de 30 sous anuals de pensio.

notari

Pere Ribot, notari

testimonis

Miquel Galceran. Antic Gomis, pagesos de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 34 x 50,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio