Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 711

data

1574 juliol 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Noguer de Girona, esposa en segones nupcies Esperan?a de Girona.

tipologia

apoca

regest

Joan Noguer, botiguer de robes de Girona, reconeix que la seva esposa Esperan?a, vidua en primeres nupcies de Jaume Picaposes, fuster de Girona, li ha pagat 100 lliures en concepte de dot esponsalici

notari

Jaume Vives, notari de Girona

testimonis

Josep Coll, cansadic. Pere Picaposes, fuster

poblacio

mides

Girona 23,5 x 20,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio