Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 713

data

1574 maig 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Damia Cuc, Jaume Cuc, d'Angles

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Jaume Cuc al seu germa Damia Cuc, propietari del mas Cuc, conforme li ha pagat les 200 lliures que li devia en concepte de legitima paterna i materna

notari

Benet Caldaduch

testimonis

Antoni Otger, prevere d'Angles. Jaume Rovira, teixidor de lli d'Angles

poblacio

mides

Angles 27,5 x 19 cm

observacions

El document de pagament es el 712
Tornar al llistat

administracio