Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 714

data

1562 desembre 30

dataTrasllat

1574 febrer 7

actuants

Salvador Gomar

tipologia

Testament

regest

Trasllat del testament de Salvador Gomar i dels masos units d'Anaguell de la parroquia de Santa Coloma de Sasserra.

notari

Joan Sobrebal?, notari de Moia

testimonis

Francesc Arenys, prevere de Moia, testimoni del trasllat

poblacio

mides

Santa Coloma Sasserra 30 x 47 cm

observacions

Document en catala
Tornar al llistat

administracio