Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 716

data

1574 abril 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Argemi, de Moia. Pere Bujarda, de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Pere Argemi, alies Duaner, pages de Moia, estableix en emfiteusi a Pere Burjada, teixidor de lli de Fran?a, resident a Moia, una pe?a de terra ubicada fora muralles al costat del cami real, que va a Manresa al lloc anome

notari

NULL

testimonis

Jaume Riquer, pages de Moia. Francesc Guamira, boter de Moia

poblacio

mides

Moia 33 x 60 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio