Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 717

data

1575 setembre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Pioan, Bartomeu Fagolls, tots dos de Llagostera

tipologia

Venda de terres

regest

Gerard Pejoan, propietari de Mas Pijoan del terme del castell de Llagostera, ven a Bartomeu Fagolls, pages del ve?nat de Pineda del terme del castell de Llagostera, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Els Vinyals,

notari

Pere Ribes, notari de Llagostera

testimonis

Joan Fonalleres, paraire. Joanet Canet, rajoler de Fran?a resident a Llagostera, Felix Batlle, alies Piferrer, de Llagostera.

poblacio

mides

Llagostera 38 x 47,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio