Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 724

data

1572 gener 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Coloma Vila de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Coloma Vila, mare de Joan Vila, mercader, hereva i propietaria del mas Armadans de Sant Cugat de Gavadans resident al carrer del Forn de Moia

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Bernat Corona, prevere, Gabriel Coma, Jaume Roca. Joan Salat i altres de Moia

poblacio

mides

Moia 37 x 69 cm

observacions

Document escrit en catala
Tornar al llistat

administracio