Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 730

data

1576 agost 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Crosas, Antoni Valella, Narcissa Auleta, d'Angles. Jaume Cuc.

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Miquel Crosa, alies Aulet, pages d'Angles, Antoni Valella, alies Aulet, i Narcissa Auleta, senyora del mas Aulet d'Angles, a Jaume Cuc, pel pagament de 20 lliures en concepte de dot esponsalici.

notari

Antic Subot, notari d'Angles

testimonis

Joan Vidal, paraire, Sebastia d'Angles

poblacio

mides

Angles 24 x 13,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio