Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 731

data

1576 setembre 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Joan Rovira, Jaume Saiol de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Joan Rovira, pages propietari i hereu de la casa d'en Rovira a Moia ven a Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Mollar de Moia, pel preu de 50 lliures.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Bernat Passarell, diaca. Bernat Guamira, boter de Moia

poblacio

mides

Moia 67 x 43 cm

observacions

S'adjunta apoca. La pe?a de terra es propietat alodial de l'esglesia de Moia
Tornar al llistat

administracio