Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 740

data

1576 agost 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Arenys de Moia. Jaume Ballas de Calders, Francesc Ferreres, Joan Paloma, d'Artes.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Francesc Arenys, prevere de Moia, ven un censal mort de 100 lliures a Jaume Ballas, rector de Calders, Francesc Ferreres, prevere d'Artes i vicari de Calders i Joana Paloma de la parroquia de Santa Maria d'Artes a rao de

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Sola, prevere beneficiat de Moia. Pere Roca, barber de Moia

poblacio

mides

Moia 36x 49,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio