Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 741

data

1577 maig 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Parer, Guillem Francoy, de Moia. Comunitat de clergues i preveres de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Parer, paraire de panys de llana de Moia i els seus venen a la comunitat de clergues i preveres de Moia un censal mort de 12 sous anuals de pensio establert a Guillem Francoy, mestre de cases de Moia, pel preu de 1

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Bernat Passarell, prevere. Joan Camps, sabater de Moia

poblacio

mides

Moia 39 x 48 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio