Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 744

data

1577 gener 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Comunitat de clergues de Moia. Jaume Ballas de Calders, Francesc Ferreres, Joan Paloma, d'Artes.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Ballas, rector de Calders, Francesc Ferreres, prevere d'Artes i vicari de Calders i Joana Paloma de la parroquia de Santa Maria d'Artes venen a la comunitat de preveres de Moia, un censal mort de 100 lliures a rao

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Bernat Scorcell, estudiant de Manresa. Pere Prat, paraire de panys de llana de Moia

poblacio

mides

Moia 37 x 60 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio