Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 745

data

1577 agost 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Canudas i esposa. Miquel Argemir, Pere Arguilogars i Vicen? Panes, de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Canudas, alies Parer, paraire de panys de llana, i la seva esposa Joana, hereva i propietaria de la casa i heredat de Joan Parer de Moia, venen a Miquel Argemir i Pere Arguiligars i Vicen? Parres, paraires, capitan

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Barrera, paraire, Joan Prats, pages de Moia.

poblacio

mides

Moia 37 x 45 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio