Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 748

data

1578 setembre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Ferrerons, Antoni Mercader a Sant Pere de Ferrerons

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Ferrerons, hereu del mas Ferrerons de la parroquia de Sant Pere de Ferrerons ven a Antoni Mercader, colo procedent de Fran?a pero resident a Sant Pere de Ferrerons un censal mort de 200 liures a rao de 200 sous anua

notari

Joan Torra, notari de Vic

testimonis

Bernat Passarell, prevere. Salvador Boions, colo de Moia

poblacio

mides

Sant Pere de Ferrerons 65 x 85,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio