Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 750

data

1578 octubre 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Pijoan, de Llagostera. Anna Blanca, de Sant Feliu de Guixols

tipologia

Venda de censal mort

regest

Gerard Pijoan, pages i propietari del mas Pijoan de Llagostera, ven a Anna Blancha, vidua de Bartomeu Blanc, teixidor de Sant Feliu de Guixols, un censal mort de 50 lliures a rao de 50 sous anuals de pensio.

notari

Miquel Pi, notari de Santa Cristina d'Aro

testimonis

Jaume Basso, prevere de Sant Feliu. Antoni Calvet, pages d'Aro

poblacio

mides

Llagostera 39 x 53 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio