Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 756

data

1579 febrer 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Gembau, d'Artes. Tomas Camps de Cabrianes

tipologia

Venda de censal mort

regest

Miquel Gembau, pages d'Artes, ven a Tomas Camps, pages de Cabrianes, un censal mort de 25 sous anuals de cens pel preu de 25 lliures.

notari

Maurici Pons, notari de Manresa

testimonis

Bartomeu Soriguera, pages de Manresa, Cristofor Sagimo, pages de Fals, Feliu Illa.

poblacio

mides

Artes 63 x 42 cm

observacions

S'adjunta apoca. Veure document 753.
Tornar al llistat

administracio