Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 759

data

1579 maig 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Joan Rovira de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Pere Joan Rovira, pages de Moia

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Miquel Joan Noguera, operari de Binefar. Pere Prat. Sebastia Roca, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 48 x 49 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio