Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 760

data

1580 novembre 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Vilarrubia de Moia. Pere Vilarrassa de Moia.

tipologia

Venda de terres

regest

Miquel Vilarrubia, paraire de llana de Moia i els seus, venen a Pere Vilarrassa, paraire de llana de Moia, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat vulgarment Camp de Cuyas, prop del lloc anomenat Perera, pel preu de 8

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Pere Carner. Pere Caprefor, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 51 x 45 cm

observacions

S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio