Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 762

data

1580 abril 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Jeroni Duran La Camba i Joan d'Artes. Antoni Flamia de Sant Gal, regne de Fran?a, resident a Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jeroni Duran La Camba i el seu fill Joan, mestres de cases d'Artes, venen a Antoni Flamia, mestre de cases de Sant Gal, del regne de Fran?a, pero resident a Moia, un censal mort de 10 sous anuals de cens pel preu de 10 l

notari

Jaume Garriga, notari de Sallent

testimonis

Joan Boquer, ferrer d'Artes. Joan Morros, paraire de Sallent

poblacio

mides

Artes 39 x 26,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio