Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 763

data

1580 febrer 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Antic Esteve de Llagostera. Bartomeu Vallmanya de Llagostera

tipologia

Venda de terres

regest

Antic Esteve, pages propietari del mas Esteve de Llagostera, ven a Bartomeu Vallmanya, muler de Llagostera, fill de Montserrat Vidal, alies Vallmanya, pages del ve?nat de Pineda, una pe?a de terra ubicada al lloc anomena

notari

Jeroni Falgueras, subvicari de Caldes de Malabella

testimonis

Miquel Albent, vei de Ridaura. Jaume Peguera, pages de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 32 x 36,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio