Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 765

data

1580 juny 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Parer de Sant Feliu de Rodors. Comunitat de Clergues i canonges de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Parer, pages propietari del mas Parer de Sant Feliu de Rodors, ven un censal mort de 10 sous anuals de pensio, a la Comunitat de clergues i canonges de Moia, pel preu de 10 lliures, a fi de celebrar aniversaris.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Pere Villarrassa, paraire de llana de Moia. Lloren? Fes, pages resident al mas Vall de Sant Pere de Ferrerons.

poblacio

mides

Moia 45 x 60 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio