Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 766

data

1580 maig 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Parer, de Moia. Comunitat de clergues i canonges de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Miquel Parer, paraire de llana de Moa, hereu dels bens que foren del seu pare Francesc Parer, ven a la Comunitat de clergues i canonges de Moia, un censal mort d'onze sous anuals de pensio pel preu d'onze lliures, destin

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Miquel Vilarrassa, prevere, Miquel Joan Nogueres, notari de Moia

poblacio

mides

Moia 53 x 52,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio