Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 772

data

1581 abril 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Mitsa, de Sant Fruitos de Bages. Comunitat de clergues i preveres de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Francesc Mitsa, pages de Sant Frutos de Bages, hereu dels bens que foren del seu pare Valenti Ritsa, ven a la Comunitat de clergues i preveres de Moia, un censal mort de 60 sous anuals de pensio pel preu de 60 lliures.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Joan Carnenr, Francesc Canudes, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 46 x 64 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio