Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 774

data

1582 setembre 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Andrea Vall de Moia, Gabriel Canudas de Sant Feli de Rodors

tipologia

Venda de censal mort

regest

Andrea Vall, esposa d'Honofre Vall, pages de Moia, filla del difunt Pere Pineda, pages de Moia, com executora del testament del seu pare i complint amb les seves ultimes disposicions testamentaries, ven un censal mort de

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Joan Otzina, paraire de llana, Bartomeu Pelegri, pages de Moia

poblacio

mides

Moia 43 x 27 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio