Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 776

data

1582 mar? 31

dataTrasllat

NULL

actuants

Damia Cuc d'Angles

tipologia

Testament

regest

Testament de Damia Cuc, pages propietari del Mas Cuc de la parroquia d'Angles, fill de Francesc i Elionor. Fa hereu dels seus bens al seu fill Jaume.

notari

Pere Gay, notari de Girona.

testimonis

Segimon Sola, notari. Joan Piferrer, pages de Campllarg. Salvador, sagrista de Cassa de la Selva i altres.

poblacio

mides

Angles 21 x 42 cm

observacions

Document en catala
Tornar al llistat

administracio