Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 777

data

1583 octubre 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Bosch i Joan Bosch de Monistrol de Calders. Pere Paysa de Monistrol de Calders

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Bosch i el seu fill Joan, pagesos, hereus i propietaris del mas Bosch de Monistrol de Calders, venen un censal mort de 50 sous anuals de pensio, a Pere Payssa, pages de Monistrol de Calders, pel preu de 50 lliures

notari

Climent Tantinya, rector de Monistrol de Calders

testimonis

Joan Felisart, prevere. Valenti Salodich, pages de Monistrol de Calders. Joan Serramolera

poblacio

mides

Monistrol de Calders 43 x 70 cm

observacions

S'adjunta apoca. El document esta tallat i fragmentat
Tornar al llistat

administracio