Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 778

data

1583 febrer 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Parer, Jaume Bojons, de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Parer, paraire de panys de llana, hereu i propietari dels bens que foren de Pere Parer, ven a Jaume Bojons, pages de Moia, un censal mort de 12 sous anuals de pensio pel preu de 12 lliures.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Cipria Sola. Pere Badia, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 47 x 38 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio