Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 779

data

1583 febrer 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Argemir, de Moia. Antoni Marfa, de Sant Pere de Marfa

tipologia

Venda de censal mort

regest

Miquel Argemir, pages, fill i hereu dels bens que foren de Joan Argemir, notari de Moia, ven un censal mort de 10 sous anuals de pensio a Antoni Marfa, pages de Sant Pere de Marfa, pel preu de 10 lliures.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Miquel Bussanya, paraire, Pere Vilarrassa, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 69 x 47 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio