Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 780

data

1584 setembre 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Alzina i Honofre Alzina. Marmessors de Gabriel Canudas de sant Feliu de Rodors

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Alzina i el seu fill Honofre, pagesos originaris de la parroquia de Santa Maria d'Orta, pero residents a Santa Maria de Claret, venen un censal mort de 20 sous anuals de pensio als Marmessors del testament de Gabrie

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Joan Passarell, estudiant d'Artes. Valenti Castella, teixidor de llana resident a Moia

poblacio

mides

Moia 34 x 80 cm

observacions

S'adjunta apoca. Els mateixos actuants venen un altre censal mort al mateix dia. Veure document numero 784
Tornar al llistat

administracio