Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 791

data

1585 mar? 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Muruch, Joan Bussanya, Miquel Vilarubia i Miquel Ball de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Muruch, mestre de cases i els seus venen a Joan Bussanya, Miquel Vilarubia i Miquel Ball, jurats de la vila de Moia, administradors de la cera i les almo?nes de la capella de Sant Sebastia, fora muralles de la vil

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Pere Vilarrassa, estudiant. Miquel Argemi de Moia.

poblacio

mides

Moia 65 x 85 cm

observacions

S'adjunta apoca. El censal es establert sobre una casa ubicada al lloc anomenat El Palau dins de la vila de Moia
Tornar al llistat

administracio