Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 795

data

1586 abril 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Vilarrassa de Moia. Jaume Saiol de la Condal de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Miquel Vilarrassa, paraire de Moia, ven una pe?a de terra herma, ubicada al lloc anomenat vulgarment Camp de Luyes de Moia, pel preu de 40 lliures a Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Joan Toll, pages. Francesc Casals, mestre de cases de Moia.

poblacio

mides

Moia 37,5 x 57 cm

observacions

S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio