Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 003

data

1204 agost 31

dataTrasllat

1227 agost 29

actuants

Guillem de Vilapuig i Pon? d'Horta

tipologia

Venda de terres

regest

Guillem de Vilapuig i la seva esposa Xiana, venen a Pon? d'Horta i al seus una pe?a de terra que anomenen del forn, una altra pe?a de terra que es troba al camp de la riera, una altra que es un alou del camp de la riera

notari

Berenguer Vall, prevere i notari de Moia

testimonis

Guillem de Marfa. Bernat de Vilapuig. Pere Badall

poblacio

mides

Marfa 14 x 14,5 cm

observacions

Dins el document trobem les afrontacions de les peces de terra. Totes elles tenen com a referencia el mas Colomer. La data del trasllat es dubtosa.
Tornar al llistat

administracio