Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 005

data

1204 juny 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Pon? i Berenguer del mas Jusasubira

tipologia

Venda de terres

regest

Pon? i la seva esposa Arsendia venen a Berenguer del mas Soler Jussa un pe?a de terra. El preu de la venda es de 10 sous en moneda barcelonesa.

notari

Berenguer, prevere

testimonis

Joan Mateu. Berenguer de Marfa. Guillem de Marfa.

poblacio

mides

Marfa 25 x 10,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio