Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 009

data

1227 febrer 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Prat i Joan Vila

tipologia

Venda de terres

regest

Ramon Prat i els seus venen a Joan Vila i els seus una pe?a de terra prop dels Clapers, sota la font del cami, que tenen sota el domini del senyor de Rocafort. El preu de la venda es de 50 sous.

notari

Bartomeu, notari

testimonis

Raimon Guerau. Morato de Vilajoana. Berenguer Coll

poblacio

mides

Moia 27 x 13, 5 cm

observacions

Al document apareixen les afrontacions de la pe?a de terra. Es dona com a referencia el cami que va fins a Marfa
Tornar al llistat

administracio