Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 011

data

1231 octubre 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat, clergue de Moia i Bernat Morato

tipologia

Establiment de terres

regest

Bernat, clergue de Moia estableix a Bernat Pereto i els seus una pe?a de terra propietat de l'esglesia. Paga a canvi tasques, delmes, primicies i un cens de 5 sous anuals.

notari

Bernat, Ardiaca

testimonis

Bernat de Cadireta. Morato de Vilajoana. Arnau Torrent

poblacio

mides

Moia 19,5 x 17,5 cm

observacions

al document apareixen les afrontacions de la pe?a de terra.
Tornar al llistat

administracio