Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 015

data

1244 mar? 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Albert Grossa i Pere Planella

tipologia

Venda de terres

regest

Albert Grossa i la seva esposa Maria, venen a Pere Planella i el seu germa Andreu una pe?a de terra que tenen al mas Terrers. El preu es de 30 sous en moneda barcelonesa

notari

Andreu, sacerdot i notari de Moia

testimonis

Miquel Granola. Ferrer Montebruno. Guillem Pla

poblacio

mides

Moia 26 x 21 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio